Szkolenia z telepracy

Jesteś tu: zdalniej.pl » Dla pracodawcy » Szkolenia z telepracy

Szkolenia zamknięte

Telepraca oferuje szereg korzyści, ale należy być świadomym barier, z jakimi może się spotkać przedsiębiorstwo podczas wdrożenia programu organizacji pracy zdalnej dla pracowników. Oferujemy szkolenia, których celem jest pomoc firmom w skutecznej implementacji telepracy.  Nasze szkolenia kierujemy przede wszystkim do menedżerów, ponieważ badania empiryczne wykazały, że edukacja właśnie kadry kierowniczej ma kluczowe znaczenie dla powodzenia programu telepracy. Specjalnie na Państwa potrzeby przygotowaliśmy cztery rozdzielne moduły szkoleniowe oraz jedno specjalne szkolenie dla pracowników:

Definicja i korzyści telepracy
Jest to podstawowe szkolenie, które wyjaśnia czym jest telepraca, kim jest telepracownik, a także przedstawia korzyści telepracy dla firmy, pracownika i lokalnej społeczności. Zalety telepracy są poparte wynikami badań naukowych.

Dlaczego warto? Szkolenie pomaga w prosty i szybki sposób zrozumieć, jakie benefity może przynieść telepraca organizacji. A wzrost produktywności o nawet o 40%, czy spadek kosztów biurowych na telepracownika o 33%, to korzyści, które  przemawiają do wyobraźni.

Czas trwania: 1,5h (zawiera sesję pytań oraz test on-line)

Liczba uczestników

Cena dla firmy*

Szkolenie on-line prowadzone na żywo

Nieograniczona**

150 zł

Szkolenie w Państwa firmie

Od 1 do 10

300 zł

Od 11 do 20

400 zł

Od 21 do 30

500 zł

Powyżej 30

Do ustalenia

* Wszystkie ceny są podane netto
** Szkolenie może oglądać nieograniczona liczba uczestników, ale maksymalnie z 20 różnych komputerów.

Wdrożenie telepracy
Jeśli firma zdecyduje się na implementację programu pracy zdalnej, musi się zmierzyć z wieloma czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi, które mogą negatywnie wpłynąć na wdrożenie. Szkolenie pokazuje najpowszechniejsze przeszkody i bariery oraz sposoby na ich przezwyciężenie. W drugiej części szkolenia przedstawione są najlepsze praktyki wdrożenia telepracy krok po kroku.

Dlaczego warto? Szkolenie jest pomocne w przypadku faktycznego wdrożenia telepracy w przedsiębiorstwie i pozwala uniknąć powszechnych błędów.

Czas trwania: 1,5h (zawiera sesję pytań oraz test on-line)

Liczba uczestników

Cena dla firmy*

Szkolenie on-line prowadzone na żywo

Nieograniczona**

200 zł

Szkolenie w Państwa firmie

Od 1 do 10

350 zł

Od 11 do 20

450 zł

Od 21 do 30

550 zł

Powyżej 30

Do ustalenia

* Wszystkie ceny są podane netto
** Szkolenie może oglądać nieograniczona liczba uczestników, ale maksymalnie z 20 różnych komputerów.

Motywowanie telepracowników
Szkolenie jest skierowane do organizacji, które już stosują telepracę. Demonstruje jak najskuteczniej zarządzać telezespołem, by w pełni wykorzystywać jego potencjał.

Dlaczego warto? Szkolenia umożliwia lepsze zrozumienie telepracownika, a uzyskaną wiedzę można wykorzystać, by zwiększyć produktywność i lepiej motywować telepracowników.

Czas trwania: 1h (zawiera sesję pytań oraz test on-line)

Liczba uczestników

Cena dla firmy*

Szkolenie on-line prowadzone na żywo

Nieograniczona**

100 zł

Szkolenie w Państwa firmie

Od 1 do 10

200 zł

Od 11 do 20

300 zł

Od 21 do 30

400 zł

Powyżej 30

Do ustalenia

* Wszystkie ceny są podane netto
** Szkolenie może oglądać nieograniczona liczba uczestników, ale maksymalnie z 20 różnych komputerów.

Telepraca w prawie polskim
O telepracy w aspekcie polskich przepisów prawa mówiono wiele, niestety często wprowadzając przedsiębiorców w błąd. Szkolenie obala mity i pokrywa takie tematy jak BHP w telepracy, ekwiwalent za sprzęt, sposoby kontroli, umowę z telepracownikiem, porównanie różnych form prawnych zatrudnienia telepracownika.

Dlaczego warto? Wbrew powszechnej opinii obecne prawodawstwo umożliwia stworzenie takiej konstrukcji prawnej, która wyeliminuje absurdy i buble prawne związane z telepracą. Dowiedz się jak!

Czas trwania: 1,5h (zawiera sesję pytań oraz test on-line)

Liczba uczestników

Cena*

Szkolenie on-line prowadzone na żywo

Nieograniczona**

300 zł

Szkolenie w Państwa firmie

Od 1 do 10

500 zł

Od 11 do 20

600 zł

Od 21 do 30

700 zł

Powyżej 30

Do ustalenia

* Wszystkie ceny są podane netto
** Szkolenie może oglądać nieograniczona liczba uczestników, ale maksymalnie z 20 różnych komputerów.

Szkolenie do pracowników
Może się zdarzyć, że kierownictwo pragnie wdrożyć telepracę, lecz projekt jest torpedowany przez załogę np. podburzoną przez związki zawodowe. Nie ma sensu wprowadzać telepracy na siłę, ale istnieje olbrzymie prawdopodobieństwo, że niechęć do pracy zdalnej wynika z niezrozumienia przez załogę. Szkolenie ma na celu wyjaśnienie pracownikom, czym jest telepraca i co mogą dzięki niej zyskać.

Dlaczego warto? Nie warto rezygnować z korzyści płynących z telepracy, tylko z powodu nieporozumienia.

Czas trwania: 1,5h (zawiera sesję pytań)

Liczba uczestników

Cena*

Szkolenie on-line prowadzone na żywo

Nieograniczona**

100 zł

Szkolenie w Państwa firmie

Od 1 do 10

300 zł

Od 11 do 20

400 zł

Od 21 do 30

500 zł

Powyżej 30

Do ustalenia

* Wszystkie ceny są podane netto
** Szkolenie może oglądać nieograniczona liczba uczestników, ale maksymalnie z 20 różnych komputerów.

Cena w pakiecie menedżerskim

Mogą się Państwo zdecydować na pakiet czterech szkoleń przeznaczonych dla kadry kierowniczej:

  • Definicja i korzyści telepracy
  • Wdrożenie telepracy
  • Motywowanie telepracowników
  • Telepraca w prawie polskim

Dlaczego warto? Wybór pakiety menedżerskiego jest idealny dla firm, które poważnie myślą o wdrożeniu telepracy.

Czas trwania: 5,5h (zawiera sesje pytań i testy on-line) + przerwy

Liczba uczestników

Cena*

Szkolenie on-line prowadzone na żywo

Nieograniczona**

500 zł

Szkolenie w Państwa firmie

Od 1 do 10

850 zł

Od 11 do 20

1100 zł

Od 21 do 30

1350 zł

Powyżej 30

Do ustalenia

* Wszystkie ceny są podane netto
** Szkolenie może oglądać nieograniczona liczba uczestników, ale maksymalnie z 20 różnych komputerów.

Dzięki pakietowi menedżerskiemu oszczędzają Państwo 33% ceny.

Szkolenia otwarte

Szkolenia otwarte są organizowane w największych miastach Polski w centrach konferencyjnych o wysokim standardzie lub na zasadzie webinarów. Szkolenie są całodniowe i obejmuje wszystkie moduły przeznaczone dla menedżerów. Ceny i terminy najbliższych szkoleń znajdują się na tej stronie.

Certyfikaty

Kładziemy nacisk, by uczestnicy szkolenia, jak najwięcej z niego wynieśli, dlatego po każdym module uczestnik ma możliwość podejścia do testu on-line, który sprawdza jego wiedzę.

W przypadku uzyskania odpowiedniej ilość punktów, uczestnik otrzymuje certyfikat on-line poświadczający wiedzę z danego modułu. Do certyfikatu prowadzi unikalny link, który potwierdza jego autentyczność

Dlaczego warto?

Najważniejszą korzyścią dla uczestników szkoleń jest zdobycie wiedzy, która umożliwi skuteczne wdrożenie programu telepracy, a to z kolei pozwoli:

  • Podnieść produktywność,
  • Zwiększyć satysfakcję z pracy zatrudnionych,
  • Zmniejszyć koszty,
  • Zredukować liczbę nieobecności,
  • Ograniczyć rotację.

Ponadto każdy uczestnik, który po szkoleniu zda test, otrzyma specjalny certyfikat.

Dlaczego my?

Zajmujemy się telepracą od 2007 roku. Znamy z autopsji perspektywę telepracownika, telepracodawcy i przedsiębiorcy. Stale powiększamy swoją wiedzę analizując liczne  raporty i badanie dotyczące telepracy, lecz przede wszystkim jesteśmy praktykami telepracy.

Kontakt ws. szkoleń

 

Filip Wardziński
szkolenia@zdalniej.pl