Sprytne stawianie celów (S.M.A.R.T.)

Jesteś tu: zdalniej.pl » Jak poprawić efektywność pracując w domu? » Sprytne stawianie celów (S.M.A.R.T.)

Pokaż spis treści

Metodologia GTD pomaga nam realizować cele i załatwiać codzienne sprawy. Jednak zadania do zrobienia należy wyznaczać mądrze. Dlatego wcześniej przybliżyłem zasadę Pareto, byś koncentrował się na tym, co najważniejsze, a także prawo Parkinsona, byś nie spędzał na niczym więcej czasu niż jest to potrzebne. W tym artykule przedstawię prosty sposób wyznaczania sobie celów długoterminowych, którą mogą być podstawą projektów.

S.M.A.R.T (po angielsku smart znaczy sprytny) to akronim pięciu cech:

  • Simple. Cel powinien być prosty jasny i przejrzysty. Jeśli cel jest niezrozumiały, wówczas nie wiadomo jakie konkretne kroki należy przedsięwziąć, by osiągnąć, a tym bardziej byłby problem z wyznaczeniem najbliżej akcji.
  • Measurable. Musimy być w stanie zmierzyć, czy udało się nam osiągnąć, to co zamierzyliśmy. Dzięki temu będziemy wiedzieć, czy i kiedy zrealizowaliśmy nasz cel lub ile nam jeszcze brakuje.
  • Achievable. Cel musi być realistyczny. Musimy być ze sobą szczerzy, znać swoje możliwości i ograniczenia, a także mieć na uwadze uwarunkowania rynkowe. Wiele osób marzy sobie, by zostać milionerem przed „trzydziestką”. Tylko część osób faktycznie ma takie zasoby, by to osiągnąć, a jedynie niewielki odsetek ten pierwszy milion zdobędzie do tego czasu.
  • Relevant. Czy cel jest na tyle istotny, że zobaczymy jego wpływ na nasze życie / pracę? Jeśli nie, to po co zaprzątać sobie nim głowę?
  • Timely defined. Zdefiniowany w czasie. Ramy czasowe są ważne, by się zmobilizować i faktycznie zrealizować cel, a nie wiecznie odkładać go w czasie.

Przykład celu, który nie jest SMART: Więcej pracować w domu.

Bo pewnej modyfikacji otrzymujemy cel SMART:

Do 1. grudnia następnego roku pracować 4 dni w tygodniu zdalnie.

Ten cel jest prosty, zdefiniowany w czasie, mierzalny,  istotny, a także realistyczny (jeśli przełożony jest mądrym człowiekiem, który ceni EFEKTYWNĄ pracę, a nie pozorną chałturę).

Istnieją także analogiczne odmiany SMART: Specific, Measurable, Ambitious, Realistic, Tangible oraz odmiana polska Specyficzny, Mierzalny, Atrakcyjny, Realistyczny, Terminowy.

Po co ten cały SMART?

Koncepcja wyznaczania celów metodą SMART ma pomóc w zdefiniowaniu tego, co jest dla Ciebie ważne i osiągnięcia tego!

Spis treści


Za dużo tekstu, by przeczytać na raz? Ściągnij cały poradnik w PDF!
27 stron, które poprawią Twoją efektywność!