Polityka prywatności

Jesteś tu: zdalniej.pl » Polityka prywatności

Definicje:

Portal – strona internetowa znajdująca się w domenie zdalniej.pl wyłączywszy subdomeny np. subdomena.zdalniej.pl .
Administrator – właściciel Portalu.
Użytkownik – internauta, który korzysta z Portalu.
Nabywca – Użytkownik, który dokonał zakupu poradnika.
Jobletter – automatycznie generowana, regularnie wysyłana wiadomość z ofertami pracy wg preferencji zapisanych przez Użytkownika podczas zapisania się.
Newsletter – nieregularnie wysyłana informacja handlowa oraz nowości w Portalu.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest  Szymon Szperna, ul.Garbarska 21, bl.5, m 36, 97-300 Piotrków Trybunalski (zwany dalej Administratorem).

Zakres i cel przetwarzania danych

Dane osobowe Użytkownika powierzone Administratorowi przetwarzane będą w celu:

  • realizacji zamówień (imię, nazwisko, adres, e-mail oraz ewentualnie nazwa firmy i NIP),
  • wysyłania Joblettera (e-mail),
  • wysyłania Newslettera (e-mail).

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi Administratorowi świadczenia wyżej wymienionych usług. Dane osobowe, które poda i na których przetwarzanie zgodę wyrazi Użytkownik , są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakim obejmie dana zgoda. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.
Dane osobowe Użytkowników Portalu są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dostęp do danych osobowych

Użytkownika ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do Administratora drogą elektroniczną.
Otrzymywanie informacji handlowej
Żadna informacja handlowa nie będzie wysłana Użytkownikowi bez jego uprzedniej zgody. Jako zgodę rozumie się kliknięcie w link potwierdzający w wiadomości e-mail, który zostanie automatycznie wysłana po wypełnienie odpowiednich formularzy w Portalu (tzw. zasada double opt-in). Rezygnacja z otrzymywania informacji handlowych następuje poprzez kliknięcie w link rezygnacyjny, który znajduje się w każdym Jobletterze i Newsletterze. Administrator zapewnia, że bez zgody Użytkownika nie otrzyma on żadnej informacji handlowej zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Dane zbierane automatycznie i pliki cookies

Niektóre obszary Portalu mogą wykorzystywać pliki cookies (ciasteczka), czyli małe pliki tekstowe, które są wysyłane przez Portal i przechowywane na komputerze Użytkownika w celu umożliwienia:

  • utrzymania sesji Użytkownika podczas składania zamówienia,
  • tworzenia statystyk oglądalności Portalu.

Jeśli Użytkownik pragnie zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies może wykorzystać stosowne opcje przeglądarki internetowej, z której korzysta. Jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.
Obok plików cookies Portal może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której Użytkownik wszedł na Portal.
Portal korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych. Google Analytics używa cookies w celu umożliwienia Portalowi przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niego korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z Portalu przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z Portalu przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Korzystając z Portalu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Sposób wykorzystywania danych Użytkownika

Wszystkie informacje i dane podane przez Użytkownika nigdy nie zostaną przekazane firmom zewnętrznym bez wcześniejszej zgody Użytkownika oprócz wymienionych dalej wyjątków. W celu dokonania płatności on-line podczas wykonywania transakcji adres e-mail, imię i nazwisko, a także adres Nabywcy są przekazywane operatorowi płatności – firmie Dotpay S.A., Wielicka 72, 30-552 Kraków, NIP: 634-26-61-860, REGON: 240770255, Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście Wydział XI Gospodarczy KRS nr 0000296790. W sytuacji naruszenia Regulaminu zamieszczonego na stronie Administratora, złamania prawa, lub gdy zaistnieje taka konieczność określona przepisem prawnym, Administrator możemy udostępnić dane Użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości. Może je także udostępnić w wypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych.

Przechowywanie danych

Wszystkie dane są przechowywane na serwerach należących do home.pl spółka jawna. Firma ta jest jedynie dostawcą infrastruktury technicznej i nie są jej przekazywane żadne dane Użytkowników.

Odsyłacze do innych stron internetowych

Administrator nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których kierują odsyłacze/linki zamieszczane w Portalu.

Zmiana polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo aktualizacji i zmiany polityki prywatności poprzez publikację nowej treści na stronie zdalniej.pl/polityka-prywatnosci i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia jej umieszczenia.