Regulamin

Jesteś tu: zdalniej.pl » Regulamin

Informacje ogólne

§1 [Dane właściciela]
Właścicielem strony internetowej zdalniej.pl (zwanej dalej Portalem) jest:
AIP (zwany dalej Administratorem).
W razie potrzeby kontaktu z Administratorem należy pisać na adres admin@zdalniej.pl .

§2 [Polityka prywatności]
Zasady:

  • działania plików „cookies” w Portalu,
  • przechowywania danych osobowych,
  • wysyłania wiadomości e-mail,

są opisane w Polityce Prywatności.
Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.

§2a [Użytkownicy]
Użytkownikiem jest internauta, który korzysta z Portalu. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być również użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

§2b [Zgoda na przetwarzanie danych osobowych]
Użytkownik, który składa zamówienie na poradniki lub podaje adres e-mail w przeznaczonym do tego formularzu wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Administratora oraz na ich przetwarzanie w celu świadczenia usług przez Administratora na rzecz Użytkownika.

§3 [Zaproszenie do składania ofert]
Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert.

§4 [Odpowiedzialność za treści umieszczone w Portalu]
Żaden artykuł ani poradnik zamieszczony w Portalu nie stanowi pomocy prawnej i ma jedynie charakter niewiążącej informacji. Administrator oraz osoby piszące dla Portalu nie ponoszą odpowiedzialności w związku z interpretacją i stosowaniem się do treści zamieszczonych w Portalu.

§5 [Warunki udostępniania treści]
Administrator wyraża zgodę na powielanie nieodpłatnie udostępnianych treści Portalu w celach niekomercyjnych i komercyjnych, pod warunkiem zamieszczenia źródła do kopiowanych treści. Jeśli treści Portalu są powielane na innych stronach internetowych, źródło powinno być aktywnym linkiem bez atrybutu nofollow, który będzie widoczny jako tytuł konkretnej strony internetowej, na której znajdują się kopiowane treści.
Administrator zabrania powielania treści odpłatnie udostępnianych w celach komercyjnych i niekomercyjnych zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83).

Płatne poradniki

§6 [Zawarcie umowy sprzedaży]
Umowa sprzedaży poradnika zostaje zawarta w momencie dokonania wpłaty za poradnik w wysokości jej ceny, która jest podana na stronie poradnika w polskich złotych (PLN) w wartości brutto uwzględniającej stawkę VAT. Umowa sprzedaży jest zrealizowana w momencie wysłania do Nabywcy wiadomości e-mail z linkiem do ściągnięcia poradnika, co następuje najpóźniej w ciągu 60 minut od zaksięgowania wpłaty przez operatora płatności – firmę DotPay SA. Link do ściągnięcia poradnika jest aktywny tylko do jednorazowego użytku. W przypadku, gdy Nabywca utracił poradnik może się zgłosić do Administratora i poprosić o dodatkową kopię.

§6a [Problemy techniczne podczas dokonywania transakcji]
Z przyczyn niezależnych od Administratora mogą wystąpić problemy techniczne podczas wykonywania transakcji (np. awaria serwerów). W takim wypadku należy skontaktować się z administratorem. Problemy techniczne są wystarczającym powodem, by rozpocząć postępowanie reklamacyjne.

§7 [Zgodność z polskim prawem]
Wszystkie transakcje sprzedaży poradników zawierane są na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, Ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204).

§8 [Możliwości prawne klienta]
W przypadku sporu klient ma prawo zwrócić się do Rzecznika Praw Konsumenta, Sądu Polubownego lub sądów powszechnych.

§9 [Sposób złożenia zamówienia]
Jedyną możliwością złożenia zamówienia, jest dokonanie tego za pomocą sieci Internet korzystając z Portalu oraz opłacenia zamówienia poprzez operatora płatności DotPay SA.

§10 [Prawo do poradnika]
Dla każdego klienta generowany jest poradnik o jednej unikalnej stronie, która zawiera dane identyfikujące nabywcę. Tym samym nabywca zgadza się na taką personalizację poradnika i nie będzie jej zmieniać. Nabywca nie ma prawa ani powielać, ani dystrybuować swojego egzemplarza poradnika. Nabywca zobowiązuje się, że nigdy w żaden sposób nie udostępni swojego egzemplarza poradnika osobom trzecim.

§11 [Dokument potwierdzający zakup]
Po dokonaniu zakupu Nabywca otrzymuje fakturę.

§12 [Reklamacja]
Nabywca ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego poradnika do stanu zgodnego z opisem na stronie poradnika. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient może odstąpić od umowy. W tym celu należy skontaktować się drogą elektroniczną z Administratorem i przedstawić sytuację oraz ewentualnie podać numer konta, na który miałyby być zwrócone pieniądze. Administrator ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie sprawy. W przypadku decyzji o zwrocie pieniędzy administrator ma 7 dni roboczych na wykonanie przelewu od momentu wysłania potwierdzenia drogą elektroniczną o otrzymaniu faktury korygującej wysyłanej w wiadomości e-mail.

§13 [Zwrot]
Nabywca może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, liczonym od dnia wysłania e-maila z linkiem do poradnika. Oświadczenie woli należy przesłać drogą elektroniczną w wiadomości e-mail i powinno zawierać numer konta, na który miałyby być zwrócone pieniądze. Administrator ma 7 dni roboczych na wykonanie przelewu od momentu wysłania potwierdzenia drogą elektroniczną o otrzymaniu faktury korygującej wysyłanej w wiadomości e-mail.

§14 [Zwrot w przypadku braku satysfakcji]
Jeśli Nabywca uważa, że poradnik nie spełnił jego oczekiwań może odstąpić od umowy w terminie dziewięćdziesięciu dni, liczonym od dnia wysłania e-maila z linkiem do poradnika W tym celu należy skontaktować się drogą elektroniczną z Administratorem i przedstawić powody niezadowolenia z poradnika oraz podać numer konta, na który miałyby być zwrócone pieniądze. Administrator ma 7 dni roboczych na wykonanie przelewu od momentu wysłania potwierdzenia drogą elektroniczną o otrzymaniu faktury korygującej wysyłanej w wiadomości e-mail.

§15 [Prawo do nowszych wydań]
Osoba, która zakupiła poradnik i nie odstąpiła od umowy, ma prawo otrzymać nowsze wydania zakupionego poradnika. W tym celu należy skontaktować się drogą elektroniczną z Administratorem.

Przepisy końcowe

§16 [Dostępność regulaminu]
Regulamin jest dostępny pod adresem zdalniej.pl/regulamin

§17 [Obowiązywanie regulaminu]
W obecnej formie regulamin obowiązuje od 01.09.2011.