HP – udało się dzięki zaangażowaniu CEO

Jesteś tu: zdalniej.pl » Rynek telepracy » Case studies » HP – udało się dzięki zaangażowaniu CEO

Firma: Hewlett-Packard

HPJedna z największych producentów drukarek, laptopów, komputerów osobistych i innego sprzętu biurowego na świecie. Historia firmy sięga 1939. O wielkości HP świadczy to, że w 2010 jej obroty przekroczyły 125 miliardów USD, a zysk wyniósł prawie 9 miliardów.

Omawiany okres: 1994-1999

Dlaczego telepraca?: Kierownictwu HP przyświecało wiele celów wdrożenia telepracy m.in.: zatrzymanie najbardziej wartościowych pracowników poprzez zwiększenie elastyczności na linii praca-życie osobiste, gotowość na katastrofy, oszczędności w kosztach biurowych i wyższy poziom obsługi globalnych klientów przez elastyczność w lokacji do pracy i godzin pracy.

Przebieg wdrożenia: Ówczesny dyrektor wykonawczy HP Lew Platt osobiście doświadczył problemów godzenia życia osobistego z pracą, ponieważ wcześniej zmarła jego żona, a na jego barki spadła opieka nad dwoma córkami. Był to jeden z powodów, dla których Platt bardzo poważnie traktował umożliwienie pracownikom HP osiągnięcie zdrowej równowagi między pracą, a życiem osobistym. Jedną z kilku inicjatyw był program telepracy, który został formalnie wprowadzony w 1994. Od 1995 z kolei załoga była regularnie ankietowana nt. satysfakcji z pracy i work-life balance.

Jeśli pracownik zgłasza chęć udziału w programie telepracy, interaktywny formularz składający się z 7 pytań, ma pomóc ustalić, jak telepraca pracownika jest zgodna z biznesową potrzebą HP oraz uczula przełożonego, jak będzie oceniał rezultaty pracy przyszłego telepracownika.

Nad wszystkim telepracownikami czuwał dział IT, która zapewnia technologiczne wsparcie. Ponadto dział Zdrowia i Bezpieczeństwa gwarantował sobie prawo wizyty w domu telepracownika, by sprawdzić, czy pomieszczenia zapewniają odpowiedni standard do pracy i są wystarczająco ergonomiczne.

Koszty przygotowania jednego stanowiska pracy z domu telepracownika wahały się od 0 do 5000 USD w zależności od potrzeb i wymiaru czasu telepracy. Każda decyzja była poprzedzona analizą kosztów i przychodów, więc nawet koszt 5000 USD był ponoszony, tylko kiedy HP było pewne, że się to zwróci.

Z 68 000 pracowników HP w tamtym okresie od 6 do 10% telepracowało z domu co najmniej jeden dzień w tygodniu. 550 pracowników stosowało telepracę permanentną.

Efekty:

  • Rotacja załogi w większości zakładów pozostała stała lub się zmniejszyła. Było to szczególnie ważne dla HP, ponieważ koszt rekrutacji jednego pracownika wynosił średnio jego roczną pensję. Tym bardziej zmniejszenie rotacji było kluczowe wśród wysoko wykwalifikowanych inżynierów.
  • 85% telepracowników wskazało, że dzięki telepracy wzrosła ich produktywność
  • Oszczędności kosztów biurowych, dzięki koncepcji „hot desks”
  • Telepraca stała się częścią strategii HP w ramach reagowania na kataklizmy i katastrofy

Komentarz: HP to olbrzymia korporacja, w której program telepracy musi być  sformalizowany. Jednak właśnie w tak dużych firmach widać wyraźnie korzyści wynikające ze spadku rotacji oraz oszczędności na kosztach biurowych. W takim układzie dowodzenie wzrostu produktywności jest drugorzędne, ponieważ korzyści telepracy są od razu widoczne w rachunku zysków i strat. W mikro- i małych przedsiębiorstwach spadek rotacji oraz zmniejszenie kosztów biurowych mogą nie wystąpić lub rozłożyć się w tak długim okresie, że nie będą widoczne. Na pewno HP o tyle łatwiej było wdrożyć telepracę z dwóch kluczowych powodów: po pierwsze obecny szef był jej gorącym zwolennikiem, co wynikało z jego prywatnych doświadczeń, a sama firma zajmuje się technologią, więc koszty opracowania dostępu zdalnego nie stanowiły problemu.

Źródło:

http://www.commuterchallenge.org/cc/cshp.html

http://pl.wikipedia.org/wiki/Hewlett-Packard

 


Poleć znajomym: 

Dodaj komentarz

Twój email nie jest nigdy rozpowszechniany. Wymagane pola oznaczone są *

*
*