Firmy coraz bardziej doceniają mobilny styl pracy

Jesteś tu: zdalniej.pl » Rynek telepracy » Firmy coraz bardziej doceniają mobilny styl pracy

SANTA CLARA, KALIFORNIA: 7 marca 2012 r. – Według badania przeprowadzonego wśród kadry kierowniczej IT organizacje z całego świata powszechnie uznają mobilny styl pracy za sposób
na większą innowacyjność w biznesie. Opublikowany dziś raport
Citrix „Global Workshifting Index” wskazuje, że do końca 2013 r., aż 93 procent organizacji wprowadzi elastyczne formy pracy,
w porównaniu z 37 procentami, które już dziś oferują taką możliwość wszystkim swoim pracownikom lub jej części.

 

Mobilny styl pracy staje się możliwy za sprawą technologii i zasad, dzięki którym pracownicy
są równie produktywni poza biurem – połączeni bezprzewodowo z wykorzystaniem sieci publicznych i urządzeń osobistych – identycznie jak w biurze, gdzie korzystają z firmowej sieci
i urządzeń. Tak zwany workshifting to możliwość pracy o wybranych porach i w miejscach,
z wykorzystaniem dowolnych zasobów. Ogranicza to koszty biznesowe i informatyczne oraz pozwala pracować wszędzie, o każdej porze i na dowolnym urządzeniu.

 

Badanie potwierdza tezę, że organizacje coraz bardziej uświadamiają sobie korzyści mobilnego stylu pracy, takie jak wyższą produktywność biznesową oraz większą swobodę i mobilność użytkowników. Wprowadzając zasady workshiftingu, ograniczają koszty, zwiększają elastyczność pracy oraz zapewniają lepsze wsparcie coraz bardziej rozproszonym i mobilnym pracownikom.

 

Workshifting – korzyści zarówno dla pracodawcy, jak i pracowników:

Organizacje zdają sobie sprawę, że umożliwienie ludziom pracy z dowolnego miejsca jest korzystne dla obydwu stron. Firma prowadzi działalność w sposób bardziej mobilny i elastyczny, produktywniej i taniej, a pracownicy zyskują możliwość wykonywania zadań w optymalnym czasie
i miejscu. Według osób podejmujących decyzje IT, korzyści workshiftingu są następujące:

 

 • Umożliwienie pracownikom wyboru pory, miejsca i urządzenia optymalnego z perspektywy wykonywanej pracy. 71 procent respondentów potwierdziło, że wprowadzają zasady workshiftingu, aby umożliwić pracę z dowolnego miejsca, a 63 procent – aby w razie potrzeby umożliwić pracę z domu.
 • Ograniczenie kosztów nieruchomości, podróży i zatrudnienia poprzez flexipracę, telepracę oraz alternatywne miejsca pracy. Oszczędność kosztów to jeden z głównych powodów wprowadzania workshiftingu. Respondenci wymieniają ograniczenie kosztów kadrowych
  (45 proc.), łatwiejszą rekrutację pracowników z tańszych regionów (39 proc.), ograniczenie kosztów nieruchomości (38 proc.) oraz zmniejszenie niekorzystnego wpływu na środowisko (26 proc.).
 • Pozyskiwanie i utrzymywanie najlepszych pracowników poprzez flexipracę, telepracę
  i alternatywne miejsca pracy. 51 procent osób podejmujących decyzje IT stwierdziło,
  że wdrożyło zasady workshiftingu, aby przyciągnąć i utrzymać najbardziej utalentowanych
  i pożądanych pracowników. Niemal połowa respondentów wskazała też, że workshifting pomaga organizacjom wykorzystać szerszą rzeszę pracowników, ułatwiając współpracę
  ze zleceniobiorcami, kontrahentami, partnerami biznesowymi, pracownikami tymczasowymi czy też zewnętrznymi konsultantami.
 • Zapewnienie ciągłego dostępu do desktopów i aplikacji podczas zakłóceń czy też przerw
  w działalności biznesowej firmy. 94 procent kadry kierowniczej IT potwierdziło,
  że kompleksowe mechanizmy działalności biznesowej są bardzo istotne, a 93 procent uczestników badania stwierdziło, że wirtualizacja desktopów jest bardzo skuteczną technologią, która potrafi ją zapewnić.

 

Wirtualizacja desktopów podstawą workshiftingu:

Wirtualizacja desktopów jest kluczową technologią wspierającą elastyczne formy pracy. Jak wynika z badania 91 procent organizacji planuje ją wdrożyć do końca 2013 r. Spośród tych, które już
ją stosują lub zamierzają wdrożyć, 57 procent wskazało, że głównym czynnikiem do tego działania jest zapewnienie pracownikom elastycznej formy pracy. Technologia ta pozwala pracownikom
na dostęp do desktopów, aplikacji i danych bez względu na miejsce, porę i wybrane urządzenie. Ponadto zabezpiecza poufne informacje biznesowe przed utratą i kradzieżą, umożliwiając spełnienie standardów w zakresie ochrony prywatności i zgodności z przepisami. Pracownicy mogą korzystać ze spotkań online oraz usług udostępniania plików, co pozwala zespołom na efektywną współpracę bez względu na lokalizację poszczególnych osób.

 

Informacje na temat badania:

Badania do raportu „Citrix Workshifting Index” zostały przeprowadzone przez niezależną firmę Vanson Bourne w październiku 2011 r. wśród 1100 specjalistów IT z 11 krajów. W sondażu wzięło udział po 100 specjalistów IT z następujących państw: Australii, Brazylii, Kanady, Chin, Francji, Niemiec, Indii, Japonii, Holandii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.


Poleć znajomym: 

Dodaj komentarz

Twój email nie jest nigdy rozpowszechniany. Wymagane pola oznaczone są *

*
*