Nauka przepisów ruchu drogowego online

Jesteś tu: zdalniej.pl » Rynek telepracy » Porady » Pozostałe porady » Nauka przepisów ruchu drogowego online

Egzamin na prawo jazdy niejednemu spędza sen z powiek. Dla niektórych to najtrudniejszy sprawdzian w życiu. Solidne przygotowanie powoduje mniejszą dawkę stresu aplikowaną przez organizm w czasie trwania egzaminu. Jak najlepiej się przygotować?

Najlepszym antidotum na stres jest rozwiązywanie dużej ilości testów online. Przepisy drogowe oswajane w taki sposób mogą stać się zupełnie niegroźne, a test teoretyczny zdawalny.

Najpierw kilka słów o samej formule egzaminu teoretycznego. Obecnie egzamin ma formułę odpowiedzi na 32 pytania – dwadzieścia z wiedzy podstawowej i dwanaście z wiedzy specjalistycznej. Odpowiadający ma maksymalnie 25 minut na odpowiedzi, jeśli odpowie na jakieś pytanie, nie może już do niego powrócić. Pytania punktowane są od 3-0 ze względu na znaczenie dla bezpieczeństwa. Jeśli nie zostanie udzielona żadna odpowiedź, automatycznie zdający otrzymuje za to pytanie 0 punktów. Na pytania z zakresu wiedzy podstawowej posiadamy możliwości odpowiedzi tak/nie, natomiast na pytania z wiedzy specjalistycznej odpowiedzią jest wskazanie poprawnego punktu A,B lub C.

Kandydaci na kierowców muszą znać i również stosować przepisy i zasady ruchu drogowego, sygnały i znaki na drodze oraz podstawowe wymagania techniczne, jakie powinien spełniać pojazd, poruszający się. Przepisy w formie w jakiej pojawiają się w akcie prawnym są kłopotliwe ze względu na język, jakim się posługują. Rozwiązywanie testów egzaminacyjnych online pomaga zrozumieć przepisy, obyć się z nimi oraz z poprawnymi odpowiedziami. Oczytanie się z zagadnieniami ułatwia lepiej nauczyć się właściwych odpowiedzi i szybkiej, bezbłędnej reakcji. Wspierające ilustracje, duża powtarzalność sprawiają, że lepiej się uczymy. Dodatkową zaletą testów online jest wielość form w jakich możemy powtarzać materiał egzaminacyjny. Oprócz tego możemy patrzeć na swój postęp. Testy tego typu w największym stopniu przypominają ostateczny egzamin teoretyczny na prawo jazdy.

Warto poświęcić czas i uniknąć późniejszego stresu i wydanych pieniędzy na oblany egzamin teoretyczny. Baza kilku tysięcy pytań może przerazić, jednak strach ma duże oczy, a powtarzanie to podstawa. Doskonałym sposobem na przyswojenie treści egzaminacyjnych jest korzystanie z testów online. Dużo korzyści, dostępność i sprawdzanie postępów. Cena egzaminu teoretycznego to 30zł, a praktycznego 140zł. Oczywiście lepiej poprawiać egzamin teoretyczny, aniżeli praktyczny. Jednak po cóż wydawać pieniądze, skoro możemy uporać się z tym za pierwszym podejściem.


Poleć znajomym: 

Dodaj komentarz

Twój email nie jest nigdy rozpowszechniany. Wymagane pola oznaczone są *

*
*