Zmiany w prawie telepracy. Czy zniosą obowiązki BHP?

Jesteś tu: zdalniej.pl » Rynek telepracy » Porady » Porady prawne » Zmiany w prawie telepracy. Czy zniosą obowiązki BHP?

W październiku bieżącego roku rozpoczęły się negocjacje pomiędzy organizacjami pracodawców, a związkami zawodowymi w Komisji Trójstronnej. Tematem dyskusji są zmiany w prawie dot. zatrudniania na odległość. Pracodawcy postulują przede wszystkim o to, by złagodzić ich dotychczasowe obowiązki, jeśli zatrudniają na zasadach telepracy. Ponadto proponują, by Państwo dofinansowywało pracę z domu tych pracowników, którzy nie ze swojej winy nie mogą dojeżdżać do biura. Na pierwszy ogień idą jednak przepisy BHP. Zdaniem organizacji pracodawców w obecnej formie są zbyt restrykcyjne i odstraszają firmy od pracy zdalnej. Konieczność zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków w domu pracownika jest trudne w praktyce do zrealizowania.

Witold Polkowski, ekspert Pracodawców RP przestrzega przed zignorowaniem BHP – „Znam przypadki, gdy Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) sprawdzała bhp w domu telepracownika. W takich przypadkach to pracodawca ponosi konsekwencje naruszeń przepisów.”

Pracodawcy proponują także poszerzenie definicje telepracy w art.675 w taki sposób, by przepisy mogły potraktować również przedstawiciela handlowego jako telepracownika.

Organizacje pracodawców sugerują również dopłaty od Państwa na zakup sprzętu lub Internetu w przypadku, gdy ciężka choroba, wypadek lub ciąża uniemożliwią pracownikowi dojazd do firmy.

Propozycje te miałyby spopularyzować telepracę. Jak podaje gazetaprawna.pl, obecnie w ten sposób pracuje jedynie 2% zatrudnionych w Polsce, a chciałoby znacznie więcej.

Związki zawodowe przychylnie patrzą na rekomendacje Pracodawców RP. Janusz Łaznowski z NSZZ Solidarność powiedział, że „szanse na porozumienie w sprawie telepracy są bardzo duże”.

Źródło: http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/554736,beda_doplaty_do_telepracy.html

 

Czy obecne prawo telepracy jest na tyle złe, że trzeba je zmieniać?

Komentarz Leszka Rycharskiego, eksperta Zdalniej.pl

Niewątpliwie zniesienie lub chociażby złagodzenie przepisów BHP sprzyjałoby obecnym telepracodawcom, a także pracodawcom, którzy dopiero myślą o pracy zdalnej. Na pewno nie przeszkodziłoby to w popularyzacji telepracy w Polsce. Jednak obecny stan prawny jest znacznie lepszy niż mogłoby się wydawać, patrząc na wypowiedź pana Witolda Polkowskiego. Kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy w domach pracowników łatwo uniknąć. Wystarczy, że pracownik nie wyrazi na nie zgody, gdyż ma pełne prawo nie wpuścić inspektorów do swojego domu.

Ponadto wyraźnie złagodzenie przepisów BHP oraz poszerzenie definicji telepracy w K.p. może prowadzić do sytuacji, w której pracodawcy zaczną masowy zatrudniać pracowników na zasadzie telepracy, ale tylko i wyłącznie na papierze, po to, by móc liczyć na mniejszą odpowiedzialność z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Mają wątpliwość również budzą propozycje dofinansowania z publicznych środków pracy z domu, niezależnie od okoliczności. Rodziłoby to pole do nadużyć.

Głównym barierą rozwoju telepracy w Polsce pozostaje brak zaufania i nieumiejętność zarządzania poprzez wyniki. Bariera prawna jest tylko wymówką.


Poleć znajomym: 

Dodaj komentarz

Twój email nie jest nigdy rozpowszechniany. Wymagane pola oznaczone są *

*
*