Raporty

Jesteś tu: zdalniej.pl » Rynek telepracy » Raporty (Strona 2)

Książka „Telepraca w prawie polskim”

Autor: Arkadiusz Sobczyk [więcej o autorze] Rok wydania: 2009 przez Wolters Kluwer Polska Liczba stron: 258   UWAGA. Jeśli szukasz ogólnych informacji o telepracy (pracy zdalnej, e-pracy, teledojazdach) to nie znajdziesz ich tutaj. Opis publikacji zawiera jedynie kluczowe zagadnienia w niej poruszane. Wiele publikacji powtarza te same fakty, dlatego je zebraliśmy i zapraszam do osobnych [...]

Artykuł naukowy „Telework Considerations for Public Managers with Strategies for Increasing Utilization”

Autorzy: Frederick C. Day, Mark E. Burbach (obaj z University of Nebraska–Lincoln) Metodologia: Na podstawie syntezy i analizy 72 dostępnych badań i artykułów naukowych. Rok publikacji: 2011 w Communications of the IBIMA Liczba stron: 18   UWAGA. Jeśli szukasz ogólnych informacji o telepracy (pracy zdalnej, e-pracy, teledojazdach) to nie znajdziesz ich tutaj. Opis publikacji zawiera [...]

Raport „Status of Telework in the Federal Government”

Geneza: Napisany przez US Office of Personnel Management dla amerykańskiego Kongresu. Rok publikacji: 2011 Liczba stron: 53   UWAGA. Jeśli szukasz ogólnych informacji o telepracy (pracy zdalnej, e-pracy, teledojazdach) to nie znajdziesz ich tutaj. Opis publikacji zawiera jedynie kluczowe zagadnienia w niej poruszane. Wiele publikacji powtarza te same fakty, dlatego je zebraliśmy i zapraszam do [...]

Artykuł naukowy „The Good, the Bad, and the Unknown About Telecommuting: Meta-Analysis of Psychological Mediators and Individual Consequences”

Autorzy: Ravi S. Gajendran, David A. Harrison (obaj z Pennsylvania State University) Metodologia: Na podstawie syntezy i analizy 46 dostępnych badań na łącznie 12 883 pracownikach, Gajendran i Harrison przy wykorzystaniu aparatu statystycznego zbadali, pozytywne i negatywne konsekwencje telepracy pod kątem psychologii pracownika. W ich badaniu wykluczono osoby pracujące po godzinach w domu (telepraca uzupełniająca), [...]

Raport „The Perfect Storm: Driving Telework in State and Local Agencies”

Geneza: Napisany przez Tandberg oraz Telework Exchange Rok publikacji: 2008 Liczba stron: 9   UWAGA. Jeśli szukasz ogólnych informacji o telepracy (pracy zdalnej, e-pracy, teledojazdach) to nie znajdziesz ich tutaj. Opis publikacji zawiera jedynie kluczowe zagadnienia w niej poruszane. Wiele publikacji powtarza te same fakty, dlatego je zebraliśmy i zapraszam do osobnych artykułów, stanowiących zbiorcze [...]

Raport „The benefits of telework”

Geneza: Napisany przez US General Services Administration oraz Telework Exchange Rok publikacji: 2008 Liczba stron: 14   UWAGA. Jeśli szukasz ogólnych informacji o telepracy (pracy zdalnej, e-pracy, teledojazdach) to nie znajdziesz ich tutaj. Opis publikacji zawiera jedynie kluczowe zagadnienia w niej poruszane. Wiele publikacji powtarza te same fakty, dlatego je zebraliśmy i zapraszam do osobnych [...]

Raport „e-Przedsiębiorczość. Telepraca i usługi zdalne”

Geneza: Publikacja została wydana w ramach projektu „e-Przedsiębiorczość” i była finansowana ze środków publicznych UE (EFS) i budżetu państwa. Została napisana przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalneo SA. Rok publikacji: 2008 Liczba stron: 148   UWAGA. Jeśli szukasz ogólnych informacji o telepracy (pracy zdalnej, e-pracy, teledojazdach) to nie znajdziesz ich tutaj. Opis publikacji zawiera jedynie kluczowe [...]

Raport z badań dotyczących możliwości zastosowania telepracy w gminie Dopiewo

Autor: Anna Kępińska-Frąckowiak Geneza: Na zlecenie gminy Dopiewo firma I & D Studio 2 przygotowała analizę możliwości zastosowania telepracy w gminie. Raport był potrzebny, by wprowadzić w gminie programy finansowane przez Europejski Fundusz Spójności. Rok publikacji: 2008 Liczba stron: 72   UWAGA. Jeśli szukasz ogólnych informacji o telepracy (pracy zdalnej, e-pracy, teledojazdach) to nie znajdziesz [...]

Raport „Telepraca – odpowiedź na wyzwania związane z rozproszonym biznesem XXI wieku”

Geneza: Napisany przez firmę badawczą Wainhouse Research na zlecenie Microsoft Rok publikacji: 2008 Liczba stron: 20   UWAGA. Jeśli szukasz ogólnych informacji o telepracy (pracy zdalnej, e-pracy, teledojazdach) to nie znajdziesz ich tutaj. Opis publikacji zawiera jedynie kluczowe zagadnienia w niej poruszane. Wiele publikacji powtarza te same fakty, dlatego je zebraliśmy i zapraszam do osobnych [...]

Badanie PARP i MillwardBrown SMG/KRC w ramach projektu „Ogólnopolskiego programu promocji i szkoleń dla przedsiębiorców Telepraca II”

Geneza: Badanie przeprowadzono w ramach projektu „Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców Telepraca II” realizowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Metodologia: Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badawczy MillwardBrown SMG/KRC w lutym 2010. Próba wynosiła 800 respondentów. Celem badania było sprawdzenie efektywności kampanii promującej [...]