Artykuły przeznaczone dla niezdolność do wykonywania pracy

Jesteś tu: zdalniej.pl » Dla niezdolność do wykonywania pracy

Dla kogo renta z tytułu niezdolności do pracy?

Świadczenia pracownicze wypłacane przez Zakłady Ubezpieczeń Społecznych mają zabezpieczyć pod względem finansowym osoby odprowadzające składki na ubezpieczenia społeczne, w okresach niezdolności do wykonywania pracy zawodowej. Jednym z takich świadczeń jest renta z tytułu niezdolności do pracy. W 2013 roku zmieniły się przepisy dotyczące przyznawania i wypłacania rent z tytułu niezdolności do pracy. Ustawa o emeryturach [...]