Dla kogo renta z tytułu niezdolności do pracy?

Jesteś tu: zdalniej.pl » Rynek telepracy » Porady » Porady prawne » Dla kogo renta z tytułu niezdolności do pracy?

Świadczenia pracownicze wypłacane przez Zakłady Ubezpieczeń Społecznych mają zabezpieczyć pod względem finansowym osoby odprowadzające składki na ubezpieczenia społeczne, w okresach niezdolności do wykonywania pracy zawodowej. Jednym z takich świadczeń jest renta z tytułu niezdolności do pracy.


W 2013 roku zmieniły się przepisy dotyczące przyznawania i wypłacania rent z tytułu niezdolności do pracy. Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zakłada zwiększanie stopniowo wieku emerytalnego w Polsce. Docelowo ma on wynosić 67 lat bez względu na płeć. Jeśli w chwili obecnej pracownik ma prawo do wypłaty renty z tytułu niezdolności do pracy, ma ona być wypłacana aż do osiągnięcia wydłużonego wieku emerytalnego. Musiała ona jednak przysługiwać mu do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego bez wydawania kolejnej decyzji stwierdzającej przez ZUS.

Renta z tytułu niezdolności do pracy jest wypłacana osobom, u których komisja ZUS stwierdziła niemożność wykonywania dotychczasowej pracy zawodowej. Decyzja tego rodzaju wydawana jest na okres maksymalny 5 lat. Jeśli po upływie tego okresu nadal istnieją podstawy do wydania decyzji o przyznaniu renty, wypłata świadczenia jest przedłużana o kolejny okres.

Wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy uzależniona jest od stażu hipotetycznego. Według aktualnych przepisów prawa, renta dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy wynosi 24% kwoty bazowej, która jest ustalana corocznie i obowiązuje od dnia 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego kolejnego roku kalendarzowego. Dodatkowo, do kwoty bazowej dodaje się po 1,3% podstawy wymiaru renty za każdy rok okresów składkowych ubezpieczonego, po 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych oraz po 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok okresu brakującego do pełnych 25 lat okresów składkowych oraz nieskładkowych, przypadających od dnia zgłoszenia wniosku o rentę do dnia, w którym rencista osiągnąłby odpowiednio wydłużony wiek emerytalny według ustaleń wyznaczonych dla kobiet.

Artykuł powstał dzięki:
Kancelariawawa.pl
Prawneinfo.pl – Porady prawne online


Poleć znajomym: 

Dodaj komentarz

Twój email nie jest nigdy rozpowszechniany. Wymagane pola oznaczone są *

*
*