Porady prawne

Jesteś tu: zdalniej.pl » Rynek telepracy » Porady » Porady prawne

Prawne zobowiązania pracodawcy wobec telepracownika

Praca zdalna może być nader wygodnym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy i pracownika. Co prawda niesie za sobą pewne niebezpieczeństwa, na przykład brak kontroli nad pracownikiem, czy niemożność zmobilizowania się pracownika do działania zgodnie z przyjętym harmonogramem prac, ale w wielu zawodach telepraca pozwala na pozyskanie do pracy specjalisty nawet z drugiego krańca kraju. Pracownik nie musi [...]

Dla kogo renta z tytułu niezdolności do pracy?

Świadczenia pracownicze wypłacane przez Zakłady Ubezpieczeń Społecznych mają zabezpieczyć pod względem finansowym osoby odprowadzające składki na ubezpieczenia społeczne, w okresach niezdolności do wykonywania pracy zawodowej. Jednym z takich świadczeń jest renta z tytułu niezdolności do pracy. W 2013 roku zmieniły się przepisy dotyczące przyznawania i wypłacania rent z tytułu niezdolności do pracy. Ustawa o emeryturach [...]

Praca podczas studiów prawniczych

Jednym z najczęściej wybieranych kierunków studiów w Polsce są studia prawnicze. Co roku co najmniej kilkanaście tysięcy absolwentów tego kierunku opuszcza mury uczelni. Największymi skupiskami studentów są Warszawa, Kraków, Wrocław i Poznań i to właśnie w tych miastach, a także między innymi w Lublinie, skupia się kształcenie polskich prawników. Podczas samych studiów wielu studentów staje [...]

Wideo o prawie w telepracy

W ramach cyklu „Twoje prawo” tworzonego przez PSintermedia i emitowanego w TV Biznes powstał odcinek o elastycznych formach zatrudnieniach: Materiał jest ciekawy ze względu na wypowiedzi różnych praktyków (ekspertów ds. prawa, przedsiębiorców). Niestety często się oni mylą. Sam narrator często widza wprowadza w błąd. Jako jeden z przykładów niech posłuży zdanie: „Elastyczne formy zatrudnienia to [...]

Umowy śmieciowe. Szansa czy bezprawie?

Umowy „śmieciowe” to potoczne określenie na umowy cywilnoprawne (zlecenia, o dzieło), które w istocie imitują umowę o pracę. Już sama ich nazwa wskazuje na pejoratywne zabarwienie. Naturalnie obawa przed wykorzystaniem ze strony pracodawcy przy podpisaniu umów cywilnoprawnych zastępujących umowę o pracę jest większa. W artykule opiszemy, dlaczego pracodawcy decydują się na umowy śmieciowe oraz jakie [...]

Przedstawiciel handlowy jako telepracownik?

Nie ma wątpliwości, że przedstawiciel handlowy pracujący w terenie to pracownik mobilny. Pracuje poza biurem i to stanowi jego cechę wspólną z telepracownikiem zgodnie z definicją. Na łamach gazetaprawna.pl przedstawiona została opinia Sławomira Parucha, kierującego Departamentem Prawa Pracy w jednej z kancelarii adwokackich, który uważa, że w świetle obecnych przepisów można zawrzeć umowę o telepracę [...]

Zmiany w prawie telepracy. Czy zniosą obowiązki BHP?

W październiku bieżącego roku rozpoczęły się negocjacje pomiędzy organizacjami pracodawców, a związkami zawodowymi w Komisji Trójstronnej. Tematem dyskusji są zmiany w prawie dot. zatrudniania na odległość. Pracodawcy postulują przede wszystkim o to, by złagodzić ich dotychczasowe obowiązki, jeśli zatrudniają na zasadach telepracy. Ponadto proponują, by Państwo dofinansowywało pracę z domu tych pracowników, którzy nie ze [...]

Podatek od telepracy

Choć sama prezydent Obama jest orędownikiem telepracy i coraz więcej agencji federalnych i lokalnych wdraża programy pracy zdalnej u siebie, to władze niektórych stanów w telepracy zauważyły dodatkowy sposób na wyciągnięcie od obywateli podatków. Szczególnie bezwzględny w tym jest stan Nowy Jork. Czym jest podatek od telepracy? „Podatek od telepracy” nie jest oficjalnym podatkiem, który [...]

Umowa o telepracę

Od 2007 Kodeks pracy reguluje telepracę. Wpływa to na także na kształt umowy o pracę z telepracownikiem. Kiedy należy wprowadzić umowę o telepracę? Kodeks pracy zgodnie z art. 675 § 1 mówi, że telepraca zachodzi w przypadku (1) regularnego wykonywania pracy (2) poza zakładem pracy. Nie definiuje jednak dolnej granicy, od której obowiązkowo należy zmienić [...]